Geluidsadviezen, Juridisch advies, Luchtadvies en Milieu- en bouwfysica - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Onze activiteiten hebben betrekking op.

  • Geluidsadviezen c.q. akoestisch onderzoek in het kader van Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en Arbo-wet;
  • Juridisch advies c.q. juridische begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures bij Commissies, rechtbank of Raad van State;
  • Luchtadvies c.q. onderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit alsmede het maken van milieu verstoringkaarten c.q. geluidskaarten;
  • Milieu- en bouwfysica (asbest- en bodemadviezen, brandveiligheid, energie en vocht).

Hiernaast zijn een aantal knoppen toegevoegd die meer informatie geven over onze activiteiten op de diverse werkgebieden.