Home - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. ® richt zich op het spanningsveld tussen milieu, geluid en ruimtelijke ordening door middel van:

Luchtkwaliteitsonderzoek

Geluid

Trillingsonderzoek

  • Metingen, berekeningen en advies met betrekking tot trillingen en trillingshinder.

Milieukundig onderzoek

Bouwfysica
Ventilatieberekeningen, bouwakoestiek, brandveiligheid, bezonning/beschaduwing

Archeologie
Archeologisch onderzoek.

Niet Geëxplodeerde Explosieven
Onderzoek en in-situ detectie en begeleiding.

Projectmanagement
Bedrijfsverplaatsing, bouwprojecten en infrastructurele aanpassingen.