Av-consulting gouda geluid - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Ingenieursbureau AV-Consulting B.V. bestaat sinds 1985 en heeft als specialisatie de hinder aspecten zoals daar zijn geluid, licht, lucht, trillingen en luchtonderzoek. 

In 1991 zijn de activiteiten uitgebreid met ondermeer milieuadvies (wet milieubeheer vergunning en procedures), milieufysica (o.a. asbest- en luchtadviezen), bouwbesluit advies etc.

AV-Consulting B.V. R.I heeft gekozen voor een langzame groei waarbij de kwaliteit van de adviezen prioritair waren aan de behoefte voor bedrijfsexpansie,
hierdoor is sprake van een flexibele en sterk gespecialiseerde en geprofessionaliseerde organisatie. Door deze filosofie is ook de overhead gering gebleven hetgeen zich doorvertaald in onze tarieven.

Door de toenemende juridisering c.q. de toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures bij zowel vergunningsprocedures als handhavingkwesties werd ook de vraag naar juridisch advies in het kader van de Wet milieubeheer, Bouwbesluit en Wet Ruimtelijke Ordening groter. AV-Consulting B.V. heeft zich in de afgelopen jaren hierin gespecialiseerd. De technische expertise in combinatie met de juridische kennis is de afgelopen decennia zeer succesvol gebleken. Ook rechtsbijstand verzekeraars en advocaten kantoren kunnen wij tot ons vaste klanten bestand rekenen.


AV-Consulting B.V. R

Postbus 705
2800 AS Gouda


Telefoon:
Fax.:
e-mail:0182 - 35 2311
0182 - 35 4711
beheer@av-consulting.nl